Skip to main content

Porth Penfro/Pembrokeshire Portal

Go Search
Porth Penfro/Pembrokeshire Portal
Sir Benfro yn Dysgu/Learning Pembrokeshire
Ysgolion/Schools
Partneriaid/Partners
  

Your Health Your Future - listening and engagement exerciseEich Iechyd Eich Dyfodol - ymarfer gwrando ac ymgysylltu.

22/03/12

Some of the services they are looking at include paediatric services and one of their Paediatric Consultants, Dr Simon Fountain-Polley, would be very keen to speak with some children and young people to find out their views so they can take these into account.
 
Do you have / know of any groups we could meet with to gather their views?
 
Their listening and engagement exercise finishes at the end of April and initial discussions with Simon would suggest Mondays or Fridays would be the most convenient days for him.
 
For more information on Your Health Your Future:-

English: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/page/58558
Welsh: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/tudalen/58585

Mae rhai o'r gwasanaethau maen nhw'n edrych arnynt yn cynnwys paediatreg ac mae Dr Simon Fountain-Polley, un o'u paediatregwyr ymgynghorol, yn awyddus iawn i siarad gyda rhai plant a phobl ifanc er mwyn darganfod eu barn er mwyn ystyried y rhain.
 
Oes gennych chi, neu ydych chi'n gwybod am, grwpiau y gallen ni eu cyfarfod er mwyn casglu gwybodaeth am eu barn?
 
Mae'r ymarfer gwrando ac ymrwymiad yn dod i ben ar ddiwedd Ebrill ac mae trafodaeth gychwynnol gyda Simon yn awgrymu mai Dydd Llun neu Ddydd Gwener fyddai'r diwrnodau mwyaf cyfleus iddo fe.
 
Am wybodaeth bellach aam Eich Iechyd Eich Dyfodol :-
 
<< Cartref/Home