Skip to main content

Porth Penfro/Pembrokeshire Portal

Go Search
Porth Penfro/Pembrokeshire Portal
Sir Benfro yn Dysgu/Learning Pembrokeshire
Ysgolion/Schools
Partneriaid/Partners
  

Sir Benfro yn Dysgu - Learning Pembrokeshire
Ysgolion - Schools
Partneriaid - Partners
Adnoddau - Resources

Emma Wins Top AwardEmma yn Ennill y Brif Wobr

31/03/14
The annual Pembrokeshire VALERO Primary School’s Music Festival was held in Haverfordwest  recently.
Over 400 young primary school musicians took part in this year’s event held at Sir Thomas Picton School on Saturday March 22nd.
Organised by the Pembrokeshire County Council Music Service and sponsored by VALERO, individual performers and ensembles competed against each other in various competitions in the morning.
In the afternoon the winners performed in concert to a capacity audience, along with area orchestras and bands.
Pictured with Stephen Thornton of VALERO are the individual winners - Open Woodwind - Bethan Miles; Open Brass - Rhiannon Andrasko; Percussion - Sara Llewellyn; Open String - Rhys Lewis and Open Piano and Overall Winner - Emma Spence.
Fe gynhaliwyd digwyddiad blynyddol Gŵyl Gerddoriaeth Ysgolion Cynradd Sir Benfro yn Hwlffordd yn ddiweddar - gŵyl sy'n cael ei noddi gan VALERO.
Eleni bu mwy na 400 o gerddorion ifanc o ysgolion cynradd y Sir yn cymryd rhan yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn Ysgol Syr Thomas Picton ar ddydd Sadwrn Mawrth 22.
Cafodd ei drefnu gan Wasanaeth Cerdd Cyngor Sir Penfro a'i noddi gan VALERO, ac yn ystod y bore bu perfformwyr unigol ac ensembles yn cystadlu â'i gilydd mewn amryw gystadlaethau.
Yn y prynhawn aeth yr enillwyr, ynghyd â bandiau a cherddorfeydd yr ardal, ati i berfformio mewn cyngerdd gerbron cynulleidfa lawn.
Yn y llun gyda Stephen Thornton o VALERO gwelir yr enillwyr unigol - Offerynnau Chwyth (Agored) - Bethan Miles; Pres (Agored) - Rhiannon Andrasko; Offerynnau Taro - Sara Llewellyn; Llinynnau (Agored) - Rhys Lewis a Phiano (Agored) a'r Enillydd Terfynol - Emma Spence.

Darllen/Read


UN Convention on the Rights of the Child CompetitionCystadleuaeth Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

24/03/14

Pembrokeshire County Council Arts Competition puts the UN Convention on the Rights of the Child in the Frame.

Mae Cystadleuaeth Gelf Cyngor Sir Penfro yn gosod Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn y Ffrâm

Darllen/Read


Pembrokeshire County Council Unsung Hero Awards 2014Gwobrau Arwr Anhysbys Cyngor Sir Penfro 2014

03/03/14
Once again Pembrokeshire County Council is looking for its Unsung Heroes.
If you have experienced excellent service from a Council employee, in any field of employment, and would like to tell us about it then we would welcome nominations for this year’s Awards.
Nomination forms and further details are available on www.pembrokeshire.gov.uk/unsunghero ,in customer service centres or by phoning 01437 764551.
Nomination forms must be returned by Friday May 2nd.
Unwaith eto mae Cyngor Sir Penfro yn chwilio am ei Arwr Anhysbys .
Os ydych chi wedi cael gwasanaeth rhagorol  gan  un o weithwyr y Cyngor Sir, mewn unrhyw faes, yna hoffem gael gwybod am hynny.
Mae manylion pellach a ffurflenni enwebu ar gael ar www.pembrokeshire.gov.uk/unsunghero , mewn canolfannau gwasanaeth i gwsmeriaid neu drwy ffonio 01437 764551.
 
Rhaid dychwelyd y ffurflen enwebu erbyn Dydd Gwener Mai 2il.
 

Darllen/Read


Pembs Youth Editorial Team is now recruiting new members! Mae Tîm Golygyddol Ieuenctid Sir Benfro yn chwilio am aelodau newydd!

21/10/13
Are you a budding young reporter, keen photographer or a talented poet? Do you have an interest in online media? If YES, then we want to hear from YOU! Pembs Youth Editorial Team is now recruiting new members!
Ydych chi’n ddarpar ohebydd ifanc, yn ffotograffydd brwdfrydig neu’n fardd talentog? Oes gennych chi ddiddordeb yn y cyfryngau ar-lein? Os ydych, yna hoffem glywed oddi wrthych CHI! Mae Tîm golygyddol Ieuenctid Sir Benfro yn chwilio am aelodau newydd!

Darllen/Read