Cefndir/About


Ysgol Bro Gwaun is an 11 - 19, predominately English medium, mixed, Comprehensive Secondary School, with significant use of Welsh, which offers subject through the medium of English and Welsh, set on a beautiful site overlooking Fishguard Harbour, against the backdrop of the Preseli Hills. At present there are 587 pupils on roll, which includes 104 in the Sixth Form.

 

The School's catchment area is extensive, comprising the twin towns of Fishguard and Goodwick, the Gwaun Valley, and a large rural area, mainly concentrated along the A487 road from Newport in the North-east to Mathry in the West, and South along the A40 road to Wolfscastle and East to Puncheston; pupils also come to us from outside the catchment area.


Pupils are from a broad social and cultural spectrum, which gives the School a vibrant atmosphere.  The area has a complex linguistic mix - the Welsh heartland in the Preseli Hills, Newport, Strumble and especially the Gwaun Valley, has retained much of its Welsh culture and language.  Fishguard Bay has for centuries been an entry point to Britain for the Southern Irish and many Irish families have put down firm roots in the locality, giving the area a unique mixture of cultures.


 

**************
 

 

Mae Ysgol Bro Gwaun yn ysgol Uwchradd cymysg, cyfrwng Saesneg yn bennaf ond gydag ethos Gymreig cryf iawn ac yn cynnig pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’r ysgol wedi ei lleoli ar safle prydferth sy’n edrych dros fae Abergwaun, gyda mynyddoedd y Preselau yn y cefndir.  Ar hyn o bryd mae 587 o ddisgyblion yn yr ysgol, a 104 o’r rheiny yn y 6ed dosbarth.


Mae dalgylch ardal yr ysgol yn eang ac yn cynnwys Abergwaun ac Wdig, Cwm Gwaun ac ardaloedd gwledig iawn sy’n ymestyn ar hyd yr A487 o Drefdraeth i Fathri ac ar hyd yr A40 i Gasblaidd ac yna i’r dwyrain i Gasmael; deuai disgyblion hefyd o ardaloedd tu allan i’r dalgylch.

 

Mae’r disgyblion yn hannu o sbectrwm ddiwylliannol a chymdeithasol eang, sy’n rhoi i’r ysgol ei hawyrgylch arbennig. Mae’r ardal yn meithrin amrywiaeth o ieithoedd – Y Gymraeg yn ardal mynyddoedd y Preselau, Trefdraeth ac yn enwedig Cwm Gwaun, sydd wedi cadw ei diwylliant ac arferion Cymreig.  Mae Bae Abergwaun erioed wedi bod yn gyswllt rhwng Prydain ac Iwerddon ac mae llawer o deuluoedd Gwyddelig wedi sefydlu ac ymgartrefu yn yr ardal, sy’n rhoi i’r ardal ei gymysgedd o ddiwylliannau gwahanol.