Students > Blwyddyn/Year 6


Tudalen Blwyddyn 6 Ysgol Bro Gwaun
Croeso Blwyddyn 6!Shwmae Blwyddyn 6 a chroeso i’ch tudalen ar wefan Ysgol Bro Gwaun.  

Miss Alana Finn ydw i, a fi sy'n trefnu eich ymweliadau i Ysgol Bro Gwaun.

 
Welcome Year 6 to your page on Ysgol Bro Gwaun’s website.  

I’m Miss Alana Finn and I arrange your visits to Ysgol Bro Gwaun.

Diwrnodau Trosglwyddo 2013-2014 / Transition Days 2013-2014

1/10/15 – Celf a Chymraeg / Art and Welsh

21/10/15 - Noson Agored/Open Evening

27/5/16 - Blas ar y Bwrlwm     7/7/16 Noson Fwrlwm

17/06/16 – Technoleg a Gwyddoniaeth / Technology and Science

24/6/16 – Gwyddoniaeth a Technoleg Blwyddyn 5 / Year 5 Science and Technology

1/7/16 – Diwrnod gyda’r Pennaeth Blwyddyn / A day with the Head of Year

12/7/16 - Year 6 Parents evening

 

Unrhyw gwestiynau cysylltwch â’r Ysgol yn syth os gwelwch yn dda.

Any questions please contact the School immediately.